arrow-down

architektúra a krajina

SK | EN

 
close
Join the forest.Badín
Join the forest.-2Join the forest.-1Join the forest.-3Join the forest.-1Join the forest.-3Join the forest.-2

Záhrada v lese alebo les v záhrade. Les vytvára priestor pre rozvíjanie konceptu prírodne stvárnenej záhrady. Navrhnuté prírodné prvky, prirodzené druhy vyskytujúce sa v regióne Kremnických vrchoch. Borovice, javory, niečo ovocné sú prvkami, ktoré majú za úlohu spojiť záhradu s lesom. 

Plošné členenie vychádza z pôvodnej topografie a funkčno - estetického využitia. Lúčne trávobylinné spoločenstvo obíma dom, jesenné sfarbenie stebiel tráv povievajúcich vo vetre. Príjemné kontrasty a chuť stratiť sa v tráve.

 
close
Park renaissance.Ivanka pri Dunaji
Park renaissance.-2Park renaissance.-3Park renaissance.-2Park renaissance.-3Park renaissance.-1Park renaissance.-1Park renaissance.-2Park renaissance.-2

Krajinárske úpravy komunitného bývania.

 
close
Wild.Chorvátsky Grob
Wild.-1Wild.-1Wild.-3Wild.-3Wild.-3Wild.-2Wild.-1Wild.-3

Záhrada vytvára priestor s rôznymi funkciami a príbehmi. Exteriér je koncipovaný tak, aby komunikoval s interiérom domu. Vo vstupnej časti domu je záhrada primárne ponímaná ako estetizujúci priestor, ktorý interetuje zoštylizovanú divokú krajinu na hranici lúky a lesa. Je doplnená o masívne drevené prvky pripomínajúce pne starých stromov, ktoré sú pevnými prvkami a definujú priestor v rámci plošného vnímania. Drevené prvky majú estetickú,

ale aj úžitkovú funkciu, vytvárajú miesta, na ktorých sa dá sedieť alebo ležať, a zároveň sa pozerať do korún stromov. Okolitá výsadba trvalkových mixov a okrasných tráv sa stáva dynamickou, premenlivou zložkou v tejto časti záhrady. V rámci vertikálneho vnímania sú pevnými bodmi stromy a kry, ktoré umocňujú charakter prírodne stvárneného priestoru a kompozične komunikujú s architekúrou domu.

 
close
Grün Netz.Oelsnitz / Erzgebirge
Grün Netz.-1Grün Netz.-3Grün Netz.-1Grün Netz.-2Grün Netz.-2
 
close
Rybárske kabíny.VN Ružiná
Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-1

Navrhli sme modelové riešenie kultivácie rybárskeho revíru na pobreží VN Ružiná. Pobrežie je počas rybárskej sezóny intezívne využívané na rybolov a rekreáciu, pričom neposkytuje dostatočné zázemie pre rybárov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej rekreácie. Riešenie pozostáva z rybárskych prístreškov 

 

 

 

učených na krátkodobý pobyt a rybárskych kabín s vyšším štandardom na dlhodobý pobyt, ktoré sú situované na miestach existujúcich výsekov v brehovej vegetácii. Ich umiestnenie a orientácia boli definované na základe rybárskych princípov a tiež sa zohľadňovalo zakomponovanie do krajiny.

 

Najnovšie
projekty.

Takto hneď na privítanie vyberáme 5 našich najnovších vecí, ale nebojte dole Vás ich ešte čaká ďalšia hŕstka.

 • zisti viac

  Join the forest.
  Badín

 • zisti viac
  Park renaissance.-2

  Park renaissance.
  Ivanka pri Dunaji

 • zisti viac
  Wild.-1

  Wild.
  Chorvátsky Grob

 • zisti viac
  Grün Netz.-3

  Grün Netz.
  Oelsnitz / Erzgebirge

 • zisti viac
  Rybárske kabíny.-1

  Rybárske kabíny.
  VN Ružiná

VýberToto sú naše obľúbené projekty,
našichvšetkým čo sme kedy vymysleli Vás
prác:nebudeme zaťažovať.
 
close
Join the forest.Badín
Join the forest.-1Join the forest.-3Join the forest.-1Join the forest.-1Join the forest.-3Join the forest.-2

Záhrada v lese alebo les v záhrade. Les vytvára priestor pre rozvíjanie konceptu prírodne stvárnenej záhrady. Navrhnuté prírodné prvky, prirodzené druhy vyskytujúce sa v regióne Kremnických vrchoch. Borovice, javory, niečo ovocné sú prvkami, ktoré majú za úlohu spojiť záhradu s lesom. 

Plošné členenie vychádza z pôvodnej topografie a funkčno - estetického využitia. Lúčne trávobylinné spoločenstvo obíma dom, jesenné sfarbenie stebiel tráv povievajúcich vo vetre. Príjemné kontrasty a chuť stratiť sa v tráve.

 
close
Park renaissance.Ivanka pri Dunaji
Park renaissance.-1Park renaissance.-3Park renaissance.-2Park renaissance.-1Park renaissance.-3Park renaissance.-1Park renaissance.-2Park renaissance.-3

Krajinárske úpravy komunitného bývania.

 
close
-1
 
close
Wild.Chorvátsky Grob
Wild.-2Wild.-3Wild.-3Wild.-2Wild.-3Wild.-3Wild.-3Wild.-1

Záhrada vytvára priestor s rôznymi funkciami a príbehmi. Exteriér je koncipovaný tak, aby komunikoval s interiérom domu. Vo vstupnej časti domu je záhrada primárne ponímaná ako estetizujúci priestor, ktorý interetuje zoštylizovanú divokú krajinu na hranici lúky a lesa. Je doplnená o masívne drevené prvky pripomínajúce pne starých stromov, ktoré sú pevnými prvkami a definujú priestor v rámci plošného vnímania. Drevené prvky majú estetickú,

ale aj úžitkovú funkciu, vytvárajú miesta, na ktorých sa dá sedieť alebo ležať, a zároveň sa pozerať do korún stromov. Okolitá výsadba trvalkových mixov a okrasných tráv sa stáva dynamickou, premenlivou zložkou v tejto časti záhrady. V rámci vertikálneho vnímania sú pevnými bodmi stromy a kry, ktoré umocňujú charakter prírodne stvárneného priestoru a kompozične komunikujú s architekúrou domu.

 
close
Grün Netz.Oelsnitz / Erzgebirge
Grün Netz.-1Grün Netz.-1Grün Netz.-1Grün Netz.-2Grün Netz.-3
 
close
Rybárske kabíny.VN Ružiná
Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-2Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-1Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-3Rybárske kabíny.-3

Navrhli sme modelové riešenie kultivácie rybárskeho revíru na pobreží VN Ružiná. Pobrežie je počas rybárskej sezóny intezívne využívané na rybolov a rekreáciu, pričom neposkytuje dostatočné zázemie pre rybárov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej rekreácie. Riešenie pozostáva z rybárskych prístreškov 

 

 

 

učených na krátkodobý pobyt a rybárskych kabín s vyšším štandardom na dlhodobý pobyt, ktoré sú situované na miestach existujúcich výsekov v brehovej vegetácii. Ich umiestnenie a orientácia boli definované na základe rybárskych princípov a tiež sa zohľadňovalo zakomponovanie do krajiny.

 

 
close
Rekonštrukcia ľudových domov.Budinské lazy
Rekonštrukcia ľudových domov.-3Rekonštrukcia ľudových domov.-2Rekonštrukcia ľudových domov.-3Rekonštrukcia ľudových domov.-1Rekonštrukcia ľudových domov.-1Rekonštrukcia ľudových domov.-2Rekonštrukcia ľudových domov.-1Rekonštrukcia ľudových domov.-2Rekonštrukcia ľudových domov.-2

Kto by bol povedal, že na lazoch stoja rozpadnuté domy? Kto by bol povedal, že investor chce zachovať prirodzený charakter ľudovej architektúry, ktorá sa v Novohradskom regióne objavuje už len sporadicky. I keď požiadavka na využitie bola tiež každopádne zaujímavá?! - objekty na rekreačné využitie s otvoreným priestorom pre 50 ľudí - možno svadba, možno škola v prírode..?

A čo nás sprevádzalo pri tvorbe? Autenticita a umiernenosť stavebných zásahov, použitie tradičný materiálov viažúcich sa k lokálnej ľudovej architektúre, regionálne tvaroslovie a potreba zachovať to málo čo z ľudovej architektúry zostalo.

 
close
-3
 
close
No Gutz, No Glory.Lučenec
No Gutz, No Glory.-2No Gutz, No Glory.-2No Gutz, No Glory.-1
 
close
Obnova meštianskeho domu.Nová Baňa
Obnova meštianskeho domu.-3
 
close
Different Flat Of Nature.unknown
Different Flat Of Nature.-3Different Flat Of Nature.-3Different Flat Of Nature.-2Different Flat Of Nature.-1Different Flat Of Nature.-1
 
close
-2
 
close
Sportmedizinisches Zentrum.Leipzig
Sportmedizinisches Zentrum.-2Sportmedizinisches Zentrum.-3Sportmedizinisches Zentrum.-2Sportmedizinisches Zentrum.-1Sportmedizinisches Zentrum.-1Sportmedizinisches Zentrum.-1Sportmedizinisches Zentrum.-1Sportmedizinisches Zentrum.-1

Join the forest.

 
Join the forest.-3

Park renaissance.

 
Park renaissance.-1

 
-3

Wild.

 
Wild.-3

Grün Netz.

 
Grün Netz.-2

Rybárske kabíny.

 
Rybárske kabíny.-2

Rekonštrukcia ľudových domov.

 
Rekonštrukcia ľudových domov.-1

 
-2

No Gutz, No Glory.

 
No Gutz, No Glory.-1

Obnova meštianskeho domu.

 
Obnova meštianskeho domu.-1

Different Flat Of Nature.

 
Different Flat Of Nature.-1

 
-2

Sportmedizinisches Zentrum.

 
Sportmedizinisches Zentrum.-1

Baví nás
striktnosť
architektúry,
ale aj
organickosť
krajiny.

Ďakujeme za pozornosť.


Ak máš nejaké ďalšie otázky, neváhaj nás kontaktovať.

Napíš nám. Budeme radi. Fakt.

Kto sú mils?
Sme banda architektov a fanúšikov architektúry, tu nájdeš viac info.